Početne kvalifikacije

Stjecanje početnih kvalifikacija je propisano člankom 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Stječu se:  provjerom znanja, ubrzanim načinom stjecanja početnih kvalifikacija, početne kvalifikacije stječu se i kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač motornog vozila uz koju se izdaje svjedodžba o početnim kvalifikacijama.

Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi u vozačku dozvolu upisuje „kod 95“

POČETNA KVALIFIKACIJA POLAŽE SE ZA:

PRIJEVOZ TERETA – C1, C1E, C ili CE kategorije
PRIJEVOZ PUTNIKA – D1, D1E, D ili DE kategorije
AUTOTAKSI PRIJEVOZ

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:

– vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008.
– vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009.
– vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju »vozač motornog vozila«, izdanu do 1. srpnja 2013.

1 Step 1
Ime i prezime
OIByour full name
Datum rođenja
Mjesto i država rođenjayour full name
Adresa stanovanja
0 /
Kontakt telefon
Stjecanje početne kvalifikacije u programza prijevoz

Izjavljujem i da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te ovlašćujem Autoškolu Žabac da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu upisa i provođenja programa stjecanja početnih kvalifikacija za autotaksi prijevoz.

Kontakt poslovnicaPoslovnica koju ste (ili će te) kontaktirali oko detalja o ispitu
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

Metković – 099 6686 686
Zagreb – 099 271 2710 | 098 177 5911
Split – 099 485 4850 | 099 6687 687
Đakovo – 098 9133 827 | 099 7467 242

Ponedjeljak-petak

08:00 - 20:00