1 Step 1
Upisnica u autoškolu
KategorijaOdaberite kategoriju za upis u autoškolu
Ime i prezime
Datum rođenja
OIByour full name
Ime roditelja / staratelja
OIB staratelja
Kontakt telefon
Posjeduje vozačku dozvoluOdaberite kategorije koje su već upisane u vozačku dozvolu
Broj vozačke dozvoleyour full name
Datum izdavanja vozačke dozvole
Nadležno tijelo koje je izdalo vozačku dozvoluyour full name

Izjavljujem i da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te ovlašćujem Autoškolu Žabac da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu upisa i provođenja programa osposobljavanja kandidata za vozača.

Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder