Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 3

Prema uputama stožera nastava se mora održavati online.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 3 su:

26.2.2021 u  10:30   sati online ili 1.03.2020. u 15:30

Nastavu online možete pratit klikom na link : www.as-zabac.hr/uzivo  gdje možete pročitati upute kako pristupiti.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2

Prema uputama stožera nastava se mora održavati online.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2 su:

26.2.2021 u  9:00   sati online ili 1.03.2020. u 17:00

Nastavu online možete pratit klikom na link : www.as-zabac.hr/uzivo  gdje možete pročitati upute kako pristupiti.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2

Prema uputama stožera nastava se mora održavati online.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2 su:

24.2.2021 u  17:00   sati online ili 25.02.2020. u 9:00

Nastavu online možete pratit klikom na link : www.as-zabac.hr/uzivo  gdje možete pročitati upute kako pristupiti.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 3

Prema uputama stožera nastava se mora održavati online.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 3 su:

24.2.2021 u  15:30   sati online ili 25.02.2020. u 10:30

Nastavu online možete pratit klikom na link : www.as-zabac.hr/uzivo  gdje možete pročitati upute kako pristupiti.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 3 

Prema uputama stožera nastava se mora održavati online.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 3 su:

22.2.2021 u  16:00   sati online ili 23.02.2020. u 10:30

Nastavu online možete pratit klikom na link : www.as-zabac.hr/uzivo  gdje možete pročitati upute kako pristupiti.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2 

Prema uputama stožera nastava se mora održavati online.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2 su:

22.2.2021 u  17:00   sati online ili 23.02.2020. u 9:00

Nastavu online možete pratit klikom na link : www.as-zabac.hr/uzivo  gdje možete pročitati upute kako pristupiti.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2 

Prema uputama stožera nastava se mora održavati online.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2 su:

17.2.2021 u  9:00   sati online. ili 19.02.2020. u 17:00

Nastavu online možete pratit klikom na link : www.as-zabac.hr/uzivo  gdje možete pročitati upute kako pristupiti.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2 

Prema uputama stožera nastava se mora održavati online.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2 su:

15.2.2021 u  17:00   sati online. ili 16.02.2020. u 9:00

Nastavu online možete pratit klikom na link : www.as-zabac.hr/uzivo  gdje možete pročitati upute kako pristupiti.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2 

Prema uputama stožera nastava se mora održavati online.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2 su:

12.2.2021 u  18:00  sati online.

Nastavu online možete pratit klikom na link : www.as-zabac.hr/uzivo  gdje možete pročitati upute kako pristupiti.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2

Prema uputama stožera nastava se mora održavati online.

Predavanja iz Prometnih propisa za grupu 2 su:

11.2.2021 u  10:30   ILI u  13:20  sati online.

Nastavu online možete pratit klikom na link : www.as-zabac.hr/uzivo  gdje možete pročitati upute kako pristupiti.