Poligon

Sadržaj obuke za svaku kategoriju vozila sadrži radnje na prometnom vježbalištu i na javnoj cesti u stvarnim prometnim uvjetima.

Da bi se obuka adekvatno izvršila izgradili smo svoje prometno vježbalište za AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE i D kategorije koje je odobreno od strane nadležnog ministarstva (MUP-a), te je uredno i označeno za slijedeće radnje koje se uvježbavaju:
Sadržaj radnji za uvježbavanje za vozača A1, A2 i A kategorije:

  • Vožnja malom brzinom i zaustavljanje
  • Slalom vožnja malom brzinom
  • Vožnja po osmici
  • Iznenadno kočenje

Sadržaj radnji za uvježbavanje za vozača B kategorije:

  • Vožnja po pravcu unaprijed-unatrag s pro­mjenom smjera
  • Iznenadno kočenje i zaustavljanje

Sadržaj radnji za uvježbavanje za vozača C kategorije:

  • Vožnja unaprijed – unatrag s promjenom smjera
  • Parkiranje okomito vožnjom unatrag ulijevo ili udesno

Novi dogadaji

3. Veljača 2012.

Kod 95 – Periodička izobrazba vozača

Periodičku izobrazbu vozači su dužni obavljati jednom u 5 godina u : PRIJEVOZU TERETA-C1,C1E,C,CE kategorija PRIJEVOZU PUTNIKA-D1,D1E,D,DE kategorija više informacija na 020/684-684 Periodičku izobrazbu vozača obavljamo i...

Nove obavijesti

3. Veljača 2012.

Kod 95 – Periodička izobrazba vozača

Periodičku izobrazbu vozači su dužni obavljati jednom u 5 godina u : PRIJEVOZU TERETA-C1,C1E,C,CE kategorija PRIJEVOZU PUTNIKA-D1,D1E,D,DE kategorija više informacija na 020/684-684 Periodičku izobrazbu vozača obavljamo i...