Početne kvalifikacije

Stjecanje početnih kvalifikacija je propisano člankom 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Stječu se:

  •      provjerom znanja
  •      ubrzanim načinom stjecanja početnih kvalifikacija
  •      Početne kvalifikacije stječu se i kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač uz koju se svjedodžbu izdaje se i svjedodžba o početnim kvalifikacijama.

Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa člankom 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan „kod 95“

Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Svjedodžbe o stečenim
početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi u vozačku dozvolu upisuje „kod 95“

POČETNA KVALIFIKACIJA POLAŽE SE ZA:

  • PRIJEVOZ TERETA - C1, C1E, C ili CE kategorije
  • PRIJEVOZ PUTNIKAD1, D1E, D ili DE kategorije
  • AUTOTAKSI PRIJEVOZ

 

Novi dogadaji

3. Veljača 2012.

Kod 95 – Periodička izobrazba vozača

Periodičku izobrazbu vozači su dužni obavljati jednom u 5 godina u : PRIJEVOZU TERETA-C1,C1E,C,CE kategorija PRIJEVOZU PUTNIKA-D1,D1E,D,DE kategorija više informacija na 020/684-684 Periodičku izobrazbu vozača obavljamo i...

Nove obavijesti

3. Veljača 2012.

Kod 95 – Periodička izobrazba vozača

Periodičku izobrazbu vozači su dužni obavljati jednom u 5 godina u : PRIJEVOZU TERETA-C1,C1E,C,CE kategorija PRIJEVOZU PUTNIKA-D1,D1E,D,DE kategorija više informacija na 020/684-684 Periodičku izobrazbu vozača obavljamo i...